పాత ఫోన్లో పావులెత్తు బంగారం || TELUGU NEW VILLAGE SHORT FILM || JAGADISH COMEDY SHOW

పాత ఫోన్లో పావులెత్తు బంగారం || TELUGU NEW VILLAGE SHORT FILM || JAGADISH COMEDY SHOW

March 27, 2023 43 Views

PATHA PHONLO PAVULETHU BANGARAM || ULTIMATE COMEDY MOVIE || VILLAGE FUNNY STORY
#youtube #telugu #5starrafi #dethadi #shankar #ravali #village comedy

ACTORS : DULAM THIRUPATHI GOUD, JAGADISH, JINKA MOHANA, SANJU, SRINIVAS,
KAMALAKAR, JANARDHAN
CAMERA : THIRUPATHI
POSTPRODUCTION : RAM MOGILOJI, VIRAAT CREATIONS, KARIMNAGAR
EDITORS : MAHESH PALOJI, KUMARASWAMY JANGA
PRODUCTION MANAGER : KIRAN KUMAR DULAM
STORY, DIALOUGES, SCREENPLAY, PRODUCER, DIRECTION : DULAM THIRUPATHI GOUD
94407 25786

#villagecomedy #comedy #youtube
#patha phone #natukodi #sapala pulusu
#botikura #bolpalalu #palleturi comedy #athakodalu lolli

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *